Entidad local Menor

Pazos de Reis


Bienvenidos a la web de la ELM de Pazos de Reis

Acceso usuarios

Buscador

Busca los artículos que te interesan en nuestro archivo, introduce los términos de búsqueda a continuación:


  • Pazos de Reis
  • Noticias
  • CESION GRATUITA DUNHA PARCELA A FAVOR DO CONCELLO DE TUI PARA A CONSTRUCION DUN NOVO CENTRO ESCOLAR

CESION GRATUITA DUNHA PARCELA A FAVOR DO CONCELLO DE TUI PARA A CONSTRUCION DUN NOVO CENTRO ESCOLAR

CESION GRATUITRA DUNHA PARCELA A FAVOR DO CONCELLO DE TUI PARA A CONSTRUCION DUN NOVO CENTRO ESCOLAR

Publicado no BOPP de Pontevedra anuncio do accordo de cesión gratuita dunha parcela a favor do Concello de Tui para a construción dun novo centro escolar.

En vittude o acordado exponse o anunicio asi como a documentación do expediente por un prazo de 20 días habiles contados dende hoxe, dia seguinte o da publicacion no BOPP.

 

1_Solicitude_Concello_cesion_terreo

2_Providencia_inicio_expediente

3_Memoria_xustificativa

4_Informe_secretaria_procedemento

5_Certificado_inventario_de_bens

6_Informe_Presidente_destino_bens

7_Informe_servizos_tecnicos

8_Informe_intervencion_non_existencia_de_debeda

9_Certificacion_rexistro_da_propiedade

10_Informe_intervencion_fiscalizacion

11_Informe_-_proposta_secretaria

12_Proposta_do_presidente

13_Acordo_Xunta_VeciAal

an.bop.PONTEVEDRA.20210301.2021007944

 

 

ELM Pazos de Reis
HISTORIA | MONTE ALOIA | NOTICIAS | ACTAS | CONTACTO
Edificio administrativo de A Macoca s/n - Pazos de Reis, 36715 Tui - Pontevedra